"Theplanistomakemoreplans."

Dịch:Kế hoạch là làm ra nhiều kế hoạch hơn.

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1052

tại sao là ''is to make" nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thnhnam7137

Chắc là.........

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/NhuTo1
NhuTo1
  • 25
  • 25

'Thì' / 'là' đều cùng nghĩa và cùng biểu hiện

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/BaoTK

Kế hoạch thì tạo ra nhiều kế hoạch hơn. Tại sao lại sai?

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.