Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My mother is trying to be happy about my pictures."

Dịch:Mẹ tôi đang cố hạnh phúc về những bức tranh của tôi.

11 tháng trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 967

dịch nghe sao ấy nhỉ

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenNgocHai83

"Mẹ tôi đang cố gắng hạnh phúc về những bức tranh của tôi" thì không được ?

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/tyteotop

Mẹ tôi đang cố gắng vui vẻ về những bức ảnh của tôi sao lại sai, mong ad cập nhật

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/TPTuan1

Vãi thật. Những bức tranh và Các bức tranh có gì khác nhau trời.Vậy cũng sai!

2 tháng trước