1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "I spoke on the telephone."

"I spoke on the telephone."

Μετάφραση:Μίλησα στο τηλέφωνο.

November 5, 2017

0 σχόλια

Learn English in just 5 minutes a day. For free.