"The next class is history."

Dịch:Lớp học tiếp là lịch sử.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1023

tiết học tiếp theo là lịch sử

1 năm trước

https://www.duolingo.com/WhatYourNa911331

tiết tiếp theo là lịch sử

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.