Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The next class is history."

Dịch:Lớp học tiếp là lịch sử.

11 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 965

tiết học tiếp theo là lịch sử

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/WhatYourNa911331

tiết tiếp theo là lịch sử

1 tháng trước