Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The next class is history."

Dịch:Lớp học tiếp là lịch sử.

9 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 904

tiết học tiếp theo là lịch sử

9 tháng trước