Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn đã dùng sơn của tôi à?"

Dịch:Did you use my paint?

0
9 tháng trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thiennnghii

Đã dùng là used mà??

0
Trả lời9 tháng trước

https://www.duolingo.com/CandySagi
CandySagi
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 10
 • 7
 • 333

Bạn viết cụ thể câu của bạn ra mình xem.

0
Trả lời9 tháng trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 12
 • 10
 • 8
 • 6

Đúng là "used" là "đã dùng", nhưng trong trường hợp này đây là một câu hỏi, nên ta phải sử dụng trợ từ "did" để làm câu này thành một câu hỏi. Và vì trợ động từ "do" đã được chia theo dạng quá khứ là "did", nên động từ chính trong câu phải ở dạng nguyên mẫu chưa chia là "use" nha bạn.

0
Trả lời9 tháng trước

https://www.duolingo.com/CandySagi
CandySagi
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 10
 • 7
 • 333

Khi mình giao tiếp với người bản ngữ, mình vẫn thấy có trường hợp người ta sử dụng:

 • You used my paint?

Đây là lý do tại sao mình bảo bạn ấy viết ra câu cụ thể. Trường hợp này vẫn được chấp nhận chứ!?

0
Trả lời9 tháng trước