"Bạn đã dùng sơn của tôi à?"

Dịch:Did you use my paint?

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thiennnghii

Đã dùng là used mà??

1 năm trước

https://www.duolingo.com/CandySagi
CandySagi
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 10
 • 7

Bạn viết cụ thể câu của bạn ra mình xem.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 5
 • 3
 • 99

Đúng là "used" là "đã dùng", nhưng trong trường hợp này đây là một câu hỏi, nên ta phải sử dụng trợ từ "did" để làm câu này thành một câu hỏi. Và vì trợ động từ "do" đã được chia theo dạng quá khứ là "did", nên động từ chính trong câu phải ở dạng nguyên mẫu chưa chia là "use" nha bạn.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/CandySagi
CandySagi
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 10
 • 7

Khi mình giao tiếp với người bản ngữ, mình vẫn thấy có trường hợp người ta sử dụng:

 • You used my paint?

Đây là lý do tại sao mình bảo bạn ấy viết ra câu cụ thể. Trường hợp này vẫn được chấp nhận chứ!?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.