Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The press conference is tomorrow at eight."

Dịch:Cuộc họp báo ngày mai lúc tám giờ.

9 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 907

the press meeting is tomorrow at eight. (được không nhỉ?)

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/CandySagi
CandySagi
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 10
 • 7
 • 336

Cũng được nhưng từ meeting chỉ đơn giản là cuộc gặp gỡ. Còn conference mang nghĩa trang trọng hơn là cuộc họp. Bạn có thể tùy trường hợp mà sử dụng.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 907

buổi họp báo là ngày mai lúc 8 giờ

4 tháng trước