Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"We are not hungry."

แปลว่า:พวกเราไม่หิว

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Snowvy2

ตัวอักษรไม่ครบนะ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/nnni9

พวกเราไม่หิว ????ไม่ถูก????

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ChaiyapatP

พวกเราไม่หิวกับพวกเราไม่ได้หิวก็ความหมายเดียวกัน

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา