Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"We are not hungry."

แปลว่า:พวกเราไม่หิว

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Snowvy2

ตัวอักษรไม่ครบนะ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/nnni9

พวกเราไม่หิว ????ไม่ถูก????

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ChaiyapatP

พวกเราไม่หิวกับพวกเราไม่ได้หิวก็ความหมายเดียวกัน

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา