"My uncle will drink beer tonight."

แปลว่า:คุณลุงของฉันจะดื่มเบียร์คืนนี้

November 6, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/poochita

My Uncle ใช้ลุงเฉยๆผิด ต้องคุณลุงด้วยนะ เฮ้อ ขอบคุณค่ะสำหรับแอปนี้.


https://www.duolingo.com/profile/Baipor4

My = ของฉัน หรือ ของผม ในที่นี้ใช้ของผมเลยอาจจะสับสนได้เล็กน้อย เนื่องจากไม่ทราบว่าผู้พูดเป็นเพศใด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย