"Did you speak?"

แปลว่า:คุณได้พูดไหม

November 7, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ratha20

คุณได้พูดไหม ผมถูกแล้วครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย