"What is the height of that mountain?"

Dịch:Độ cao của ngọn núi đó là gì?

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 986

ngọn núi cao bao nhiêu?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.