Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"What is the height of that mountain?"

Dịch:Độ cao của ngọn núi đó là gì?

0
9 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 905

ngọn núi cao bao nhiêu?

0
Trả lời9 tháng trước