Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"คุณมีแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง"

แปลว่า:You have an apple.

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/MIEWzerr

ทำไมถึงใช้ an ไม่ใช้ a อะคะ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/MIEWzerr

ทำไมใช้ an ไม่ใช้ a

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา