Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The unit of time is a second."

Dịch:đơn vị của thời gian là một giây.

0
9 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 904

yes

0
Trả lời9 tháng trước