"The unit of time is a second."

Dịch:đơn vị của thời gian là một giây.

11 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 971

yes

11 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.