"Thisway,youwillnotloseyourkeys."

Dịch:Cách này , bạn sẽ không mất những chìa khóa của bạn.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1051

really?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.