"Thetimes"

แปลว่า:เวลา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/sasichanun

times ไม่ได้แปลว่า "ครั้ง" หรอค่ะ รบกวนสอบถามค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย