"The times"

แปลว่า:เวลา

November 8, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/sasichanun

times ไม่ได้แปลว่า "ครั้ง" หรอค่ะ รบกวนสอบถามค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย