Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We will not drink water from that bottle."

Dịch:Chúng tôi sẽ không uống nước từ cái chai đó.

9 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/giaolang

Câu dịch nghĩa của tôi không sai chữ nào so với đáp án

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/giaolang

Vì sao lại chấm tôi sai?

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/giaolang

Đề nghị hãy cẩn trọng hơn trong việc chấm điểm và nên chấp nhận những từ đồng nghĩa trong tiếng việt

9 tháng trước