Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"What is the purpose of such treatment?"

Dịch:Mục đích của việc điều trị như vậy là gì?

10 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 944

i don't know

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Mục đích của việc điều trị đó là gì

4 tháng trước