"What is the purpose of such treatment?"

Dịch:Mục đích của việc điều trị như vậy là gì?

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 994

i don't know

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Mục đích của việc điều trị đó là gì

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.