"Isawtheadvertisementinthenewspaper."

Dịch:Tôi đã nhìn thấy tin quảng cáo trên tờ báo.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1009

on the newspaper hay in the newspaper nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

"in" vì quảng cáo in ở trong báo, chứ không phải đặt lên trên tờ báo! ý mình là nội dung của tờ báo. giống như câu: i read something in the book.

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/vulevo

Ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu thì dễ chấp nhận hơn.

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.