Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I saw the advertisement in the newspaper."

Dịch:Tôi đã nhìn thấy tin quảng cáo trên tờ báo.

0
9 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 904

on the newspaper hay in the newspaper nhỉ

0
Trả lời9 tháng trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

"in" vì quảng cáo in ở trong báo, chứ không phải đặt lên trên tờ báo! ý mình là nội dung của tờ báo. giống như câu: i read something in the book.

0
Trả lời2 tuần trước

https://www.duolingo.com/vulevo

Ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu thì dễ chấp nhận hơn.

0
Trả lời23 tiếng trước

Thảo luận liên quan