"Thisbookwillhelpyoutolearnthislanguage."

Dịch:Quyển sách này sẽ giúp bạn học ngôn ngữ này.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

Lần trước tôi trả lời"....... giúp ......" SAI. Đáp án " giúp đỡ". Lần này tôi trả lời ".....giúp đỡ...." SAI nốt. Đáp án "..giúp..." BÓ TAY!!!!

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.