Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This book will help you to learn this language."

Dịch:Quyển sách này sẽ giúp bạn học ngôn ngữ này.

0
9 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 906

Duolingo will help me to learn this language. thank you for Duolingo team.

0
Trả lời9 tháng trước

https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

Lần trước tôi trả lời"....... giúp ......" SAI. Đáp án " giúp đỡ". Lần này tôi trả lời ".....giúp đỡ...." SAI nốt. Đáp án "..giúp..." BÓ TAY!!!!

0
Trả lời7 tháng trước