"This book will help you to learn this language."

Dịch:Quyển sách này sẽ giúp bạn học ngôn ngữ này.

11 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 971

Duolingo will help me to learn this language. thank you for Duolingo team.

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

Lần trước tôi trả lời"....... giúp ......" SAI. Đáp án " giúp đỡ". Lần này tôi trả lời ".....giúp đỡ...." SAI nốt. Đáp án "..giúp..." BÓ TAY!!!!

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.