Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"As a teacher I will continue to learn."

Dịch:Với tư cách là một giáo viên tôi sẽ tiếp tục học tập.

10 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 947

the teacher is a mirror.

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Amanokawa

giáo viên đi dạy học sinh chứ học làm j cho mệt :/

10 tháng trước