Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The food is for Saturday."

แปลว่า:อาหารนั่นสำหรับวันเสาร์

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/LizmchaySk

ทำไมถึงใช้ เพื่อไม่ได้ และ นี้ ไม่ได้

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา