Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chị ấy giải thích công thức đó cho tôi."

Dịch:She explains that formula to me.

1
9 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 901

she is an excellent student.

0
Trả lời9 tháng trước

https://www.duolingo.com/WeiNai
WeiNai
 • 25
 • 12
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7

Cho hỏi làm thế nào dùng cái chức năng này ah? ~~

0
Trả lời9 tháng trước