"Her father is a friend of the professor."

แปลว่า:ศาสตราจารย์คนนี้เป็นพ่อของเธอ

November 9, 2017

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/chaiyanan

พ่อของเธอเป็นเพื่อนของศาสตราจารย์ ไม๊อ่ะ?


https://www.duolingo.com/profile/MongDag

คำแปลว่า "เพื่อน" หายไปไหนอะครับ


https://www.duolingo.com/profile/iiingonnn

ต้องพ่อของเธอเป็นเพื่อนของศาสตราจารย์คนนี้ หรือเปล่า?


https://www.duolingo.com/profile/FodX364100

ผิดหรือเปล่า


https://www.duolingo.com/profile/WeranuchKa

แก้ไขทีค่ะ​ ผิดเกินไป


https://www.duolingo.com/profile/Mr.Nissorn

มันมั่วตลอด


https://www.duolingo.com/profile/NoraphatCh

แก้เลย


https://www.duolingo.com/profile/Masstuck

แก้ไขด่วน


https://www.duolingo.com/profile/ThipFunny

It is wrong answer. พ่อของเธอเป็นเพื่อนของศาสตราจารย์คนนี้


https://www.duolingo.com/profile/FodX364100

เฉลยผิดนะคะ


https://www.duolingo.com/profile/Nathaphat1

อะไรวะงง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย