Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We study these words for the test."

Dịch:Chúng tôi học những từ này cho bài kiểm tra.

10 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 940

""study cabinet""

10 tháng trước