"Willyourmothercooktomorrow?"

แปลว่า:คุณแม่ของคุณจะทำอาหารวันพรุ่งนี้ไหม

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/namfon162417

Your mother มีคนเดียวนะคะ กิริยาไม่ได้ขึ้นอยู่กับyour แต่ขึ้นอยู่กับ mother ซึ่งเป็น she ดังนั้น cook น่าจะเติม s

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/BoatKleing

ตอบแบบนี้ไม่ได้หรอ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย