"Will your mother cook tomorrow?"

แปลว่า:คุณแม่ของคุณจะทำอาหารวันพรุ่งนี้ไหม

November 9, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/namfon162417

Your mother มีคนเดียวนะคะ กิริยาไม่ได้ขึ้นอยู่กับyour แต่ขึ้นอยู่กับ mother ซึ่งเป็น she ดังนั้น cook น่าจะเติม s


https://www.duolingo.com/profile/BoatKleing

ตอบแบบนี้ไม่ได้หรอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย