1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "ผมทําเครื่องหมายบนเสื้อเชิ้ต…

"ผมทําเครื่องหมายบนเสื้อเชิ้ตของผม"

แปลว่า:I mark my shirt.

November 10, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Pui389961

I made a mark on my shirt. ก็ผิดหรอ?


[ผู้ใช้ที่ปิดระบบ]

    Should accept "I mark on my shirt"

    เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย