Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ผมทําเครื่องหมายบนเสื้อเชิ้ตของผม"

แปลว่า:I mark my shirt.

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Pui389961

I made a mark on my shirt. ก็ผิดหรอ?

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา