"The soldier does not have a family."

แปลว่า:ทหารไม่มีครอบครัว

November 10, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/DungpornTa

ใช้ does ซ้ำกับ have ได้หรอ? ควรใช้ยังงี้มั้ยล่ะ เพราะประธานเป็น he she it > The soldier hasn't a family.


https://www.duolingo.com/profile/pakameng

Does นี่ไว้ใช้อะไรหรอ


https://www.duolingo.com/profile/Aob599677

แปลถึงพี่ตู่ป่าว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย