Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The soldier eats rice."

แปลว่า:ทหารกินข้าว

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/DungpornTa

ทานข้าวก็ได้ แหมมม รับประทานข้าว

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/HathairatR

กิน/รับประทาน = eat ค่ะ ทานจะหมายถึงการให้ ไม่ใช่คำย่อของรับประทาน

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา