"The soldier eats rice."

แปลว่า:ทหารกินข้าว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/DungpornTa

ทานข้าวก็ได้ แหมมม รับประทานข้าว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/HathairatR

กิน/รับประทาน = eat ค่ะ ทานจะหมายถึงการให้ ไม่ใช่คำย่อของรับประทาน

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย