Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ฉันกินข้าวเช้า"

แปลว่า:I eat breakfast.

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/kongu2

I have breakfast

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา