Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"One woman"

แปลว่า:ผู้หญิงหนึ่งคน

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/kongu2

เลือกคำตอบถูกแล้ว แต่หาว่าเราลืมหนึ่งคำ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา