"คุณอยากปิดหน้าต่างบานนี้มั้ย"

แปลว่า:Do you want to shut this window?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Popsapp

เดี๋ยว need เดี๋ยว want เฉลยยังไม่เสถียรเลย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย