"HerfriendisPortuguese"

แปลว่า:เพื่อนของเธอเป็นคนโปรตุเกส

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/MongDag

เพื่อนของเธอเป็นชาวโปรตุเกส (จะได้มั๊ยครับ สำนวนไทย)

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย