"You know that I love them!"

แปลว่า:คุณรู้ว่าฉันรักพวกเขา

November 13, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/TangKronpo

Them มันต้อง พวกเขา นี่


https://www.duolingo.com/profile/ThanakritR

ตอบ คุณรู้ว่าฉันรักพวกคุณก็ไม่ได้ T_T


https://www.duolingo.com/profile/CWpr12

ทำไมตอบถูกแล้วยังว่าผิดอีกไม่ไปไหนเลย-_-


https://www.duolingo.com/profile/CartoonRev1

ตอบถูก​แต่ไม่ได้งง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย