"YouknowthatIlovethem!"

แปลว่า:คุณรู้ว่าฉันรักพวกเขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/TangKronpo

Them มันต้อง พวกเขา นี่

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ThanakritR

ตอบ คุณรู้ว่าฉันรักพวกคุณก็ไม่ได้ T_T

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย