"Far from here"

แปลว่า:ไกลจากที่นี่

November 14, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Pui389961

"นึ่" โดนหลอก


https://www.duolingo.com/profile/NavapronBo1

ตอบว่า​ ไกลจากที่นี้​ ผิดตรงไหน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย