"He has four cats and two dogs."

แปลว่า:เขามีแมวสี่ตัวและสุนัขสองตัว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/NsjA6

ถ้าใช่สมองใคร่ครวญสักนิด คำตอบของดิฉันก็ตรงตามเฉลยน่ะค่ะ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SugaJuno

ทำไมของเราถูกล่ะคะ คุณพิมพ์ผิดรึเปล่า อย่าง แมว เป็น เเมว(สระเอสองตัว) ระบบก็ให้ผิดนะคะ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย