1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "ฉันเห็นแสงนี้"

"ฉันเห็นแสงนี้"

แปลว่า:I see the light.

November 14, 2017

ความคิดเห็น


[ผู้ใช้ที่ปิดระบบ]
    เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย