"You have chicken."

แปลว่า:คุณมีไก่

November 14, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/G3ZR3

เราตอบถูกแต่มันเฉยผิด


https://www.duolingo.com/profile/ballmdr

คุณมีไก่


https://www.duolingo.com/profile/Top641898

ตอบผิดแต่ถูกเฉย ผมตอบ i jave chicken


https://www.duolingo.com/profile/tdp_b

ไม่รู้ทำใมถึงหงุดตัวการ์ตูนผู้หญิงสีม่วง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย