"When do we start?"

แปลว่า:พวกเราเริ่มเมื่อไหร่

November 14, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/wGsN7

พวกเราเริ่มเมื่อไรไม่เหมือนกันรึไง


https://www.duolingo.com/profile/Mod513168

ตำตอบไม่มีจะให้ตอบถูกยังไง


https://www.duolingo.com/profile/dU4c4

หาสระอิไม่เจอก็ตอบไม่ได้ห่วยจังคุณพลาดแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/beeTatta

ตัวสะกดผิดหรือเปล่า หาคำตอบไม่มี


https://www.duolingo.com/profile/TontanHong

พวกเรา เรม เมื่อไหร่ not answer

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย