"When do we start?"

แปลว่า:พวกเราเริ่มเมื่อไหร่

November 14, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/wGsN7

พวกเราเริ่มเมื่อไรไม่เหมือนกันรึไง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย