"He cooks in the kitchen."

แปลว่า:เขาทำอาหารในห้องครัว

November 14, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Pui389961

เขาทำอาหารในครัวก็ไม่ได้ ผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย