Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"He cooks in the kitchen."

แปลว่า:เขาทำอาหารในห้องครัว

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Pui389961

เขาทำอาหารในครัวก็ไม่ได้ ผิด

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา