Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I rest."

แปลว่า:ฉันพักผ่อน

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/HyomixxlHa

ขอบถูกแต่แอปให้ผิดคะ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา