1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "คุณกำลังจะเขียนจดหมายฉบับหนึ…

"คุณกำลังจะเขียนจดหมายฉบับหนึ่ง"

แปลว่า:You are going to write a letter.

November 15, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/NoochChy

ที่ถูกมี You are going to write a letter อันเดียวหรือป่าวคะ

Learn English in just 5 minutes a day. For free.