"Tomato soup"

แปลว่า:ซุปมะเขือเทศ

November 16, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/mkdsmd

Brabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabra


https://www.duolingo.com/profile/sangwal

ก็ตอบ=ชุปมะเขือเทศ ผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/xWoLFzli

น้ำซุปมะเขือเทศก็ได้ แต่ผิด...

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย