"The man eats in the kitchen."

แปลว่า:ผู้ชายกินในห้องครัว

November 16, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PimMii

คำตอบต้องเป็นห้องครัว


https://www.duolingo.com/profile/NampuhAkso

"eats" is the same as "is".

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย