"Chúng tôi đã sống tại Canada."

Dịch:We have lived in Canada.

10 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DucanhPho

Kích vào chữ "tại" thấy đáp án gợi ý là at, tôi bỏ chữ in để gõ chữ at thì bị lỗi. Rút kinh nghiệm sau này không nên theo gợi ý nữa...Cảm ơn nhiều.

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 18
  • 12
  • 3
  • 33

Chào bạn, vì trong tiếng Việt có một số từ có thể thay thế được cho nhau.

Ví dụ như:

Tôi sống Đà Lạt. = Tôi sống tại Đà Lạt.

Nhưng bạn lưu ý, trong tiếng Anh thì không như vậy. Vậy khi nào bạn dùng in và khi nào dùng at?

in dùng cho một địa điểm theo nghĩa rộng.

I live in Canada. = Tôi sống Canada = Tôi sống tại Canada.

Canada là một nước với nhiều bang nhỏ, bạn chỉ nói sống tại Canada, nhưng không nói rõ bạn sống ở bang nào, ở địa điểm nào cụ thể tại Canada, thì bạn chỉ có thể dùng in.

Ngược lại at dùng cho một nơi theo nghĩa hẹp, địa điểm chính xác, cụ thể.

I stay at home = Tôi ở/ ở tại nhà.

Nhà của bạn thì chỉ có một, là một địa điểm cụ thể, nên bạn chỉ có thể dùng at.

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.