1. Forum
  2. >
  3. Topic: Czech
  4. >
  5. "Můžeme tam jít v pátek."

"Můžeme tam jít v pátek."

Translation:We can go there on Friday.

November 16, 2017

4 Comments


https://www.duolingo.com/profile/JanPejchar

We can walk there on Friday. mi nebylo uznáno jako správná odpověď. Ale "jít" = walk a nikoli go (to správně znamená "jet").


https://www.duolingo.com/profile/kacenka9

GO znamená obecný pohyb vpřed. A není určeno jestli jdete, jedete, letíte nebo budete poskakovat. Z této české věty taky není jisté, že půjdete pěšky. Možná v pátek půjdete do divadla. Ale pokud zrovna vedle něj nebydlíte, tak v tom bude nějaký dopravní prostředek zahrnut.


https://www.duolingo.com/profile/Denis596860

what is the difference between ' to go there friday vs to go there on friday'?


https://www.duolingo.com/profile/AgnusOinas

American English accepts both although "Friday" without "on" is more informal. I'll add options without "on" as acceptable.

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.