"I thought she had worked in Africa."

แปลว่า:ฉันคิดว่าเธอได้ทำงานที่แอฟริกา

November 18, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Aphinya6

ทำงาน เขียนถูกแต่บอกว่าผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย