"Anh ấy đã chết vì một cơn đau tim."

Dịch:He died of a heart attack.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NgTunNam

"he have died because of a heart attack" tại sao đáp án này không được chấp nhận?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1018

he died of a heart disease.

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

hình như họ bỏ từ because. he died because of a heart attack. để tìm hiểu câu này xem sao. died chỉ dùng quá khứ hoặc hiện tại. không có dùng htht nhé! vì chết chỉ là 1 khoảng khắc, không có đã đang chết.

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.