Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy đã chết vì một cơn đau tim."

Dịch:He died of a heart attack.

10 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NgTunNam

"he have died because of a heart attack" tại sao đáp án này không được chấp nhận?

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 963

he died of a heart disease.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

hình như họ bỏ từ because. he died because of a heart attack. để tìm hiểu câu này xem sao. died chỉ dùng quá khứ hoặc hiện tại. không có dùng htht nhé! vì chết chỉ là 1 khoảng khắc, không có đã đang chết.

2 tháng trước