Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Who is the captain?"

แปลว่า:ใครคือกัปตันคนนี้

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/RinradaFom

ถ้าแปลว่ากัปตันคนนี้คือใครจะสละสลวยกว่านะ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา