"Hiseyesarepretty!"

แปลว่า:ตาของเขาสวย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/WaratthaSa

ดวงตา นัยน์ตา ก้ได้ปะวะ สติ อย่า fixed

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย