"His eyes are pretty!"

แปลว่า:ตาของเขาสวย

November 18, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WaratthaSa

ดวงตา นัยน์ตา ก้ได้ปะวะ สติ อย่า fixed

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย