"เธอเดินไปโรงเรียน"

แปลว่า:She goes to school on foot.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/WaratthaSa

By กับยานพาหนะค่าา เดินใช้ on foot. เท่านั้น บอกให้ตั้งใจเรียน ไม่เชื่อ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย